mr.jojo modify


 นายศรีวอน บุญกองรัตน์

นายศรีวอน บุญกองรัตน์

นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งข้าวพวง

LINK BANNER 

LINK ที่น่าสนใจ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ทต.ทุ่งข้าวพวง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ศูนย์ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว่

หน่วยงานภายนอก

สำหรับเจ้าหน้าที่

LINK ช่องทางลัด

เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง

เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง(03) » การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุ

พิมพ์คำค้นหา :ค้นหา : เอกสาร - รายงาน ทั้งหมด

ประกาศ
หัวข้อ : รายการ
type:ขนาดไฟล์

(preview:download)
2560-10-26
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2561
pdf 732.0078 (kB)

เปิด-ดาวน์โหลด

2561-04-03
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ : (รายเดือน มี.ค. 2561)

pdf 961.1523 (kB)

เปิด-ดาวน์โหลด

2561-05-03
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ : (รายเดือน เม.ย. 2561)
pdf 932.9443 (kB)

เปิด-ดาวน์โหลด

2561-07-02
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ : (รายเดือน มิ.ย. 2561)
pdf 1.6523 (MB)

เปิด-ดาวน์โหลด

2561-09-03
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ : (รายเดือน ส.ค. 2561)
pdf 892.6816 (kB)

เปิด-ดาวน์โหลด

2561-09-28
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ : (รายเดือน ก.ย. 2561)
pdf 1.1985 (MB)

เปิด-ดาวน์โหลด

2561-10-31
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ : (รายเดือน ต.ค. 2561)
pdf 855.3555 (kB)

เปิด-ดาวน์โหลด

2561-10-01
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ : รายปี (ประจำปีงบประมาณ 2561)
pdf 780.4355 (kB)

เปิด-ดาวน์โหลด

2563-10-01
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายปี ปีงบประมาณ 2563
pdf 179.8320 (kB)

เปิด-ดาวน์โหลด

2564-04-01
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ 6 เดือนแรก ปี 2564
pdf 466.8223 (kB)

เปิด-ดาวน์โหลด

2564-10-01
แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564
pdf 795.2510 (kB)

เปิด-ดาวน์โหลด

2563-10-31
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
pdf 1.2616 (MB)

เปิด-ดาวน์โหลด

2564-10-01
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือจัดหาพัสดุปี พ.ศ. 2564
pdf 0.9920 (MB)

เปิด-ดาวน์โหลด

2565-04-21
รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง หรือจัดหาพัสดุปี พ.ศ. 2564
pdf 3.0707 (MB)

เปิด-ดาวน์โหลด

2564-10-28
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง หรือจัดหาพัสดุปี พ.ศ. 2565
pdf 6.9573 (MB)

เปิด-ดาวน์โหลด

2565-04-21
รายละเอียดแนบท้ายรายงานพัสดุ ประจำปี พ.ศ. 2564
pdf 8.6489 (MB)

เปิด-ดาวน์โหลด

2565-04-30
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือจัดหาพัสดุรายเดือน-ปี พ.ศ. 2565 (แบบ สขร.1)
pdf 2.2408 (MB)

เปิด-ดาวน์โหลด

2565-09-30
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี พ.ศ.2565
pdf 4.2624 (MB)

เปิด-ดาวน์โหลด

2565-10-31
ประกาศ แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ผด.2)
pdf 2.5128 (MB)

เปิด-ดาวน์โหลด

2566-04-01
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (แบบ สขร.1)
pdf 738.8115 (kB)

เปิด-ดาวน์โหลด

2566-12-31

ประกาศ 2566

2565-12-31

ประกาศ 2565

2564-12-31

ประกาศ 2564

2563-12-31

ประกาศ 2563

2561-12-31

ประกาศ 2561

2560-12-31

ประกาศ 2560


*******

 


UP TO TOP