เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

    นายศรีวอน บุญกองรัตน์

นายศรีวอน บุญกองรัตน์

นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งข้าวพวงLINK ที่น่าสนใจ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ทต.ทุ่งข้าวพวง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ศูนย์ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว่

หน่วยงานภายนอก

สำหรับเจ้าหน้าที่

LINK ช่องทางลัด

แหล่งท่องเที่ยวตำบล

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ข่าวสารกิจกรรม

ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง

ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง แสดงทั้งหมด ...

: ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงหอประชุมหมู่บ้าน บ้านห้วยตีนตั่ง . . .
18 เมษายน 2567 : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้าง . . . / เปิด : 1503 ดูเพิ่มเติม ...
: ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงหอประชุมหมู่บ้าน บ้านห้วยตีนตั่ง . . .
26 มีนาคม 2567 : ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห . . . / เปิด : 1364 ดูเพิ่มเติม ...
: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างบ้านพักครู โรงเรียนเทศบาลบ้านขุนคอง . . .
15 กุมภาพันธ์ 2567 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้า . . . / เปิด : 1489 ดูเพิ่มเติม ...
: ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างบ้านพักครู โรงเรียนเทศบาลบ้านขุนคอง . . .
29 มกราคม 2567 : ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างบ . . . / เปิด : 1054 ดูเพิ่มเติม ...
: ประกาศเรื่องการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 . . .
10 ตุลาคม 2566 : ประกาศเรื่องการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำ . . . / เปิด : 1108 ดูเพิ่มเติม ...
: สรุปข้อมูลการเสนอราคาเบื้องต้น ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยทรายขาว หมู่ที่ 5 . . .
22 สิงหาคม 2566 : สรุปข้อมูลการเสนอราคาเบื้องต้น ก่อสร้างถนนคอน . . . 601,000 / เปิด : 2250 ดูเพิ่มเติม ...
: ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยทรายขาว หมู่ที่ 5 . . .
16 สิงหาคม 2566 : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างถนนคอนก . . . 601,000 / เปิด : 2200 ดูเพิ่มเติม ...

โซเชียลมีเดีย - Social Media

  Facebook : เพจเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง แสดงทั้งหมด ...


UP TO TOP

LINE : @jim4413x

  

  (ปิด : CLOSE)