mr.jojo modify

นายฉอ้อน เขื่อนเพชร

นายฉอ้อน เขื่อนเพชร

นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งข้าวพวง

time server www.tkpm.go.th

LINK BANNER https://facebook.com/egovthai

เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง

เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง

      กรุณาเลือกเมนู (1)-(5)  

โรงเรียนผู้สูงอายุ

โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง

อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

ก่อตั้งเมื่อวันที่ : 25 มีนาคม 2558

ที่ตั้ง : หอประชุมเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง

ต.ทุ่งข้าวพวง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

ที่มา

ดำเนินการโดย : เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง

สนับสนุนโดย : เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวงและ สสส.

ผลลัพธ์ต่อ 13 กลุ่มประชากร

การจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง

ส่งผลให้ กลุ่มผู้สูงอายุทั่วไปมีสุขภาพจิตที่ดี

มีความยิ้มแย้มแจ่มใสร่าเริง

สร้างความประทับใจให้กับครอบครัวผู้สูงอายุและบุคคลทั่วไป

ป้ายโรงเรียนผู้สูงอายุ     

หลักสูตร

• สุขศึกษา

• พระพุทธศาสนา

• สังคมและวัฒนธรรม

ปัจจัยและเงื่อนไข

- หน่วยงานราชการใกล้เคียง

- ประธานผู้สูงอายุแต่ละหมู่บ้าน

- สมาชิกสภาเทศบาล

- กำนันผู้ใหญ่บ้าน

หลักสูตร

กิจกรรมของเรา

                       

สนับสนุนโดย

• เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง

• สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

     

การเลี้ยงหมูหลุม

การเลี้ยงสุกรแบบธรรมชาติ หมูหลุม เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

เลี้ยงง่าย กำไรดี รายได้หมุนเวียน

การเลี้ยงหมูหลุมเป็นการเลี้ยงสุกรแนวทางธรรมชาติของประเทศเกาหลี

โดยมีอาจารย์โชคชัย สารากิจ จากศูนย์เรียนรู้การพัฒนายั่งยืนภาคเหนือ

ต.ป่างิ้ว อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย เป็นผู้ริเริ่มนำหลักการเลี้ยงสุกรแนวทางธรรมชาติ

เข้ามาในประเทศไทย พ.ศ.2543 มาทำการดัดแปลงวิธีการเลี้ยงให้สอดคล้อง

กับสภาพพื้นที่ประเทศไทย จนมีการเลี้ยงกันอย่างแพร่หลายในภาคเหนือ

     

เลี้ยงสุกรแบบธรรมชาติดีอย่างไร...มาดูกัน

การเลี้ยงสุกรแบบธรรมชาติ (หมูหลุม) เน้นการใช้วัสดุที่มีตามธรรมชาติและในท้องถิ่น

เป็นหลัก หาง่าย ราคาถูก ทำให้ช่วยลดต้นทุนการเลี้ยงสุกรได้ค่อนข้างมาก

การเลี้ยงหมูหลุมจะไม่มีปัญหาเรื่องกลิ่นเหม็นของสุกร น้ำเสีย

และช่วยรักษาสถาพแวดล้อม

หลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีและปฎิชีวนะ

ทำให้ได้เนื้อสุกรที่ปลอดภัยจากสารพิษ ไม่เป็นอันตราย

     

อยากเลี้ยงหมูหลุมต้องมีอะไรบ้าง

1.โรงเรือน

เลือกพื้นที่ ที่น้ำไม่ถ้วมขัง อากาศถ่ายเทสะดวก

ปลูกสร้างด้วยวัสดุในท้องถิ่น ใช้โครงไม้ไผ่ มุ่งหลังคาด้วยหญ้าคา

และโรงเรือนควรมีแสงลอดผ่าน 1 ใน 3 ของพื้นที่ตลอดทั้งวันเพื่อช่วยฆ่าเชื้อโรค

2.พื้นคอก

1.วัดความยาวจากแนวเสาโรงเรือนซึ่งจะเป็นแนวเดียวกันกับการทำผนังคอก

วัดเข้าไปด้านในทั้งสี่ด้าน ด้านละ 30 เซนติเมตร แล้วทำการขุดลึกลงไป 70-90 เซนติเมตร (ตื้นกว่านี้ก้ได้)

2.แบ่งครึ่งขอบหลุมส่วนที่เหลือทั้งสี่ด้าน และทำการขุดให้ลึกลงไป 30 เซนติเมตร ขุดเป็นรูปตัวแอล (L)

3.ใช้อิฐบล๊อกก่อเป็นรูปตัวแอล (L) ทั้งสี่ด้านหรืออาจใช้ไม้แบบตีแบบและเทคอนกรีต เพื่อทำเป็นเล็บคอนกรีตลงไป

ตามขอบหลุม เพื่อไม่ให้สุกรใช้ปากขุดขอบหลุมพัง

4.เทพื้นคอนกรีตพับตามหลังแนวที่จะทำผนังกั้นคอกให้ครบทุกด้าน

5.ดินที่ขุดออกให้เก็บไว้นำไปผสมกับวัสดุอื่นๆ เพื่อนำกลับใส่ลงไปในหลุมเช่นเดิม

     

3.อาหารสุกร

1.หยวกกล้วยหรือเศษผักต่างๆ

2.ผลไม้ต่างๆ เช่นกล้วย , แตงโม , สัปปะรด

3.เกลือ Effective Microorganisms

4.น้ำตาล

5.สาร อี.เอ็ม. (Effective Microorganisms)

ผสมตามสูตรคลุกเคล้าให้เช้ากัน

4.การเลี้ยงหมูหลุม

• ลูกหมูควรมีน้ำหนัก 15-20 กิโลกรัม

• ในช่วงเดือนแรกให้ใช้อาหารเม็ดหมูอ่อนก่อน หลังจากนั้นเมื่อเป็นหมูรุ่น (น้ำหนัก 30-40 กก.)

ให้เปลี่ยนเป็นอาหารผสมพวกรำปลายข้าว และผสมพืชหมัก เศษผักต่างๆ ในท้องถิ่น

• น้ำดื่นมให้ใช้น้ำหมักสมุนไพร น้ำหมักผลไม้อัตรา 2 ช้อนโต๊ะ ต่อน้ำ 10 ลิตร

• ใช้น้ำหมักชีวภาพรดพื้นคอกสัปดาห์ละครั้ง เพื่อช่วยลดกลิ่น

หากขี้เลื่อยหรือกลบยุบตัวลงให้เติมเข้าไปใหม่จนเสมอปากหลุม

สนับสนุนโดย

• เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง

• สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

• สถาบันวิจัยและพัฒนาที่สูง

logoเทศบาล       logoสสส       สถาบันวิจัย

ผลิตภัณฑ์สมุนไพรมะแตก

เป็นพืชสมุนไพรสกัดจากเมล็ดแตก

น้ำมันจากเมล็ดมะแตกสามารถบรรเทาอาการเหน็บชา , ปวดข้อ , ไขข้ออักเสบ ,

ปวดเมื่อยกล้อมเนื้อ , ปวดบวม , เคล็ดขัดยอก , แมลงสัตว์กัดต่อย

กลุ่มพัฒนาภลิตภัณฑ์ก่อตั้งเมื่อ 12 มีนาคม พ.ศ. 2557

     

สมาชิกชุมชนในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงโครงการหลวงห้วยเป้า

ต.ทุ่งข้าวพวง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

ได้พัฒนาต่อยอดเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มเพิ่มแก่ภูมิปัญญาท้องถิ่น

โดยนำน้ำมันมะแตกและพืชสมุนไพรท้องถิ่น

ที่มีสรรพคุณแก้ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ เคล็ดขัดยอก จำนวน 15 ชนิด

เช่นหญ้าเอ็นยืด , พลับพลึง , พญายอ , สะพานก๊น , และไพรเป็นต้น

นำมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ 2 รูปแบบ คือ น้ำมันมะแตก และ ยาหม่องมะแตก

มีการขอจดสิทธิบัตรผลิตภัณฑ์น้ำมันมะแตก กรมทรัพย์สินทางปัญญา

และขอขึ้นทะเบียนวิสาหกิจชุมชน ที่ สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

     

     

วัตถุดิบสำคัญ

• เคบิด

• พลับพลึง

• เทนทอล

• การบูล

• อ่อมเกี่ยว

• มะแตก

• หญ้าเอ็นยืด

ขั้นตอนการผลิต

1.นำมะแตกตากที่ร่ม

2.คัดแยกเปลือกออก

3.ชั่งน้ำหนัก 4.5 กิโลกรัม ได้น้ำมัน 1600 มิลลิลิตร

4.นึ่งในน้ำเดือด 30 นาที

5.ใส่กล่องปิดฝาให้แน่น

6.สกัด (อีด) เอาแต่น้ำโดยการหีบ

7.กรองด้วยผ้าขาวบางและบรรจุขวด

     

ข้อมูลการวิจัย

น้ำมันจากเมล็ดสามารถรักษาโรคเหน็บชา (Vitamin b1 deficiency disease)

โดยใช้ 10-15 หยดทุกวัน นอกจากนี้สามารถบรรเทาอาการข้ออักเสบปวดข้อ

อัมพาตและแผลกดทับ น้ำมันจากเมล็ดมีรสขม ก่อให้เกิดความร้อน

สามารถนำมาใช้กระตุ้นระบบกล้ามเนื้อ ร่วมกับระบบประสาท

ช่วยกระตุ้นการเรียนรู้และความจำให้ดีขึ้น

โดยใช้น้ำมันมะแตกร่วมกับกำยาน กานพลู และดอกจันทร์

สนับสนุนโดย

• เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง

• สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

• สถาบันวิจัยและพัฒนาที่สูง

logoเทศบาล       logoสสส       สถาบันวิจัย

เครื่องจักสานงานโอทอป

สินค้าโอทอป สินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์

ของอำเภอเชียงดาว จจังหวัดเชียงใหม่

ผลิตโดย .. หย่อมบ้านปางเบาะ หมู่ 4 บ้านแม่จา

ต.ทุ่งข้าวพวง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

สินค้าได้แก่ ตะกร้า กระเป๋าใส่เอกสาร กล่องใส่กระดาษชำระ ราคาเริ่มต้นที่ 300 บาทขึ้นไป

ปัจจุบันผลิตภัณฑ์ได้รับการยกระดับเป็นสอนค้าโอทอป (OTOP) ในระดับ 4 ดาว

ของอำเภอเชียงดาว ซึ่งสร้างรายได้ให้กับชุมชนเป็นอย่างมาก

     

เนื่องจากหย่อมบ้านปางเบาะเป็นที่ราบสูงสลับภูเขา

การทำเกษตรกรรมตลอดฤดูทำได้เฉพาะที่ราบต่ำ

ส่วนพื้นที่ราบภูเขาจะทำการเกษตรได้เฉพาะฤดูเพาะปลูก

หลังจากเข้าสู่หน้าแล้ง ไม่สามารถทำการเกษตรได้

มีภาษาคือภาษาชนเผ่า ด้วยเหตุผลดังกล่าว

ประกอบกับผู้สูงอายุมีปัญหาในการสื่อสาร จึงไม่กล้าออกนอกพื้นที่

ทำให้เกิดความเครียด และนำไปสู่ภาวะซืมเศร้า

ดังนั้นผู้สูงอายุจึงมีความต้องการทำกิจกรรมร่วมกัน

เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ชาวบ้านคุ้นเคยอยู่แล้ว เป็นอาชีะเสริมเพื่อใช้เวลาว่างจากการ

ทำไร่ ทำสวนให้เกิดประโยชน์ และเป็นการเพิ่มรายได้ในช่วงที่ไม่สามารถทำการเพาะปลูกได้

อีกทั้งวัตถุดิบในการผลิตก็สามารถหาได้ในพื้นที่

เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวงได้เข้าไปร่วมประชุมประชาคมหมู่บ้าน

ในการจัดทำแผนพัฒนาตำบลทำให้ทราบถึงปัญหาและความต้องการ

จึงได้อาสาเข้ามาเป็นพี่เลี้ยง โดยประสานงานหน่วยงานต่างๆเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์

สร้างชุมชนมีอาชีพ เกิดรายได้ กลายเป็นชุมชนเข้มแข็ง

           

           

ข้อมูลไผ่และหวายที่ใช้กับงานจักสาน

• 1.ไผ่บง (rough giant bamboo)

• 2.ไผ่หกหรือไผ่นวลใหญ่ (dendrocalamus hamiltonii)

• 3.หวาย (rattan palm)

สนใจผลิตภัณฑ์ ดูสินค้า หรือสอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อ คุณคาชิต อะเต๋า (ผู้จัดการ)

โทรศัพท์ 087 -1867131

หรือเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

โทรศัพท์ 053-045120

     

สนับสนุนโดย

• เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง

• สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

logoเทศบาล       logoสสส

กลุ่มหัตถกรรมและงานจักสาน ตั้งอยู่ที่อาคารรวมใจบ้านแม่จา (โรงเรียนบ้านแม่จาเดิม)

หมู่ 4 ต.ทุ่งข้าวพวง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

สินค้า : ไม้กวาดอ่อน - ไม้กวาดแข็ง - ก๋วยใส่ผัก - เสื่อ - ตะกร้า - ปอกมีด

คณะกรรมการกลุ่มหัตถกรรมและงานจักรสานบ้านแม่จา

1.นายบุญส่ง เกษม (ประธาน)

2.นายศรีเพชร จันตนะ (รองประธาน)

3.นางจินดา อาภา (เหรัญญิก)

4.นางเสาร์คำ กันนำ (กรรมการ)

5.นางอิน จันทร์เอ้ย (กรรมการ )

6.นายแดง โสภานะ (กรรมการและเลขา)

           

ไม้กวาดทางมะพร้าว

ไม้กวาดทางมะพร้าว

เป็นไม้กวาดชนิดหนึ่ง ทำจากทางมะพร้าว

มามัดรวมกันบนปลายด้านไม้ไผ่ซึ่งมีลักษณะคล้ายลำทวน

และโดยทั่วไปมีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 1 นิ้ว

ถักและร้อยรัดประกอบกันให้แน่นหนา

           

การทำไม้กวาดดอกหญ้า

ขั้นตอนการทำไม้กวาดดอกหญ้า

1. นำดอกหญ้ามาตากแดดให้แห้ง

2. นำดอกหญ้ามาตีหรือฟาดกับพื้น

3. ใช้เชือกฟางหรือเชือกในล่อนสอยเข้ากับเข็มเย็บกระสอบ

แล้วแทงเข้าตรงกลางมัดดอกหญ้า แล้วถักโดยรอบ ประมาณ 3-4 ชั้น

พร้อมทั้งจัดมัดดอกหญ้าให้แบนราบ ใช้มีดตัดโคนรัดดอกหญ้าที่ตัดแล้วให้เสมอเป็นระเบียบ

4. ใช้ด้ามไม้ไผ่รวกเสียบตรงกลาง แล้วตอกตะปูขนาด 1-2 นิ้ว เพือยึดด้ามกับส่วนดอกหญ้าให้แน่น

5. ใช้น้ำมันยางหรือชันผสมน้ำมันก๊าดทา โดยใช้แปรงจุ่ม และทาบริเวณที่ตัว

                 

สนับสนุนโดย

• เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง

• สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

logoเทศบาล       logoสสส


*******

 


UP TO TOP