mr.jojo modify


 นายศรีวอน บุญกองรัตน์

นายศรีวอน บุญกองรัตน์

นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งข้าวพวง

LINK BANNER 

LINK ที่น่าสนใจ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ทต.ทุ่งข้าวพวง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ศูนย์ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว่

หน่วยงานภายนอก

สำหรับเจ้าหน้าที่

LINK ช่องทางลัด

เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง

เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง

สินค้าโอทอป

ตะกร้าสาน

Basketry Handmade. เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง

ตะกร้าสาน ตะกร้าสาน

ตะกร้าสานโอทอป ราคาเริ่มต้นที่ 300 บาท

ผลิตโดยหย่อมบ้านปางเบาะ หมู่ 4

บ้านแม่จา ต.ทุ่งข้าวพวง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

สนใจผลิตภัณฑ์ สอบถามเพิ่มเติม หรือดูสินค้า ติดต่อ

ผู้จัดการ คุณคาชิต อะเต๋า โทรศัพท์ 087-1867131 ,

หรือเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง โทรศัพท์ 053-045120 ทุกวัน

ตะกร้าสาน ตะกร้าสาน ตะกร้าสาน

ตะกร้าสาน ตะกร้าสาน ตะกร้าสาน

ตะกร้าสาน ตะกร้าสาน ตะกร้าสาน

ตะกร้าสาน ตะกร้าสาน

ตะกร้าสาน ตะกร้าสาน

ตะกร้าสาน ตะกร้าสาน ตะกร้าสาน ตะกร้าสาน

ตะกร้าสาน ตะกร้าสาน ตะกร้าสาน ตะกร้าสาน


UP TO TOP