mr.jojo modify

นายสฤษดิ์  สุภาเลิศ

นายสฤษดิ์ สุภาเลิศ

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งข้าวพวง

time server www.tkpm.go.th

LINK BANNER

เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง

เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง

สินค้าโอทอป

ตะกร้าสาน

Basketry Handmade. เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง

ตะกร้าสาน ตะกร้าสาน

ตะกร้าสานโอทอป ราคาเริ่มต้นที่ 300 บาท

ผลิตโดยหย่อมบ้านปางเบาะ หมู่ 4

บ้านแม่จา ต.ทุ่งข้าวพวง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

สนใจผลิตภัณฑ์ สอบถามเพิ่มเติม หรือดูสินค้า ติดต่อ

ผู้จัดการ คุณคาชิต อะเต๋า โทรศัพท์ 087-1867131 ,

หรือเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง โทรศัพท์ 053-045120 ทุกวัน

ตะกร้าสาน ตะกร้าสาน ตะกร้าสาน

ตะกร้าสาน ตะกร้าสาน ตะกร้าสาน

ตะกร้าสาน ตะกร้าสาน ตะกร้าสาน

ตะกร้าสาน ตะกร้าสาน

ตะกร้าสาน ตะกร้าสาน

ตะกร้าสาน ตะกร้าสาน ตะกร้าสาน ตะกร้าสาน

ตะกร้าสาน ตะกร้าสาน ตะกร้าสาน ตะกร้าสาน


UP TO TOP