mr.jojo modify

นายฉอ้อน เขื่อนเพชร

นายฉอ้อน เขื่อนเพชร

นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งข้าวพวง

time server www.tkpm.go.th

LINK BANNER

เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง

เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง

สินค้าโอทอป

ตะกร้าสาน hot.gif

Basketry Handmade.

ตะกร้าสานโอทอป ราคาเริ่มต้นที่ 300 บาท

ผลิตโดยหย่อมบ้านปางเบาะ หมู่ 4

บ้านแม่จา ต.ทุ่งข้าวพวง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

สนใจผลิตภัณฑ์ สอบถามเพิ่มเติม หรือดูสินค้า ติดต่อ

ผู้จัดการคุณ คาชิต อะเต๋า โทรศัพท์ 087-1867131,

หรือเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง โทรศัพท์ 053-045120-2 ทุกวัน

ตะกร้าสาน ตะกร้าสาน

otop

otop

otop

otop

otop

otop

สินค้าโอทอป

โอทอป

ตะกร้าสาน

ตะกร้าสาน


UP TO TOP