mr.jojo modify


 นายศรีวอน บุญกองรัตน์

นายศรีวอน บุญกองรัตน์

นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งข้าวพวง

LINK BANNER 

LINK ที่น่าสนใจ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ทต.ทุ่งข้าวพวง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ศูนย์ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว่

หน่วยงานภายนอก

สำหรับเจ้าหน้าที่

LINK ช่องทางลัด

เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง

เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง

สินค้าโอทอป

น้ำมันนวดสมุนไพร ( น้ำมันมะแตก )

Celastrus paniculata Willd.

มะแตก (Ma-taek)

(Ma-taek) Celastrus paniculata Willd.
สินค้า OTOP ต.ทุ่งข้าวพวง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
สินค้าวางจำหน่ายที่โครงการหลวงห้วยเป้า
สนใจติดต่อ กลุ่มพัฒนาผลิตภัณฑ์ โทรศัพท์ 080-6780861
หรือเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง โทรศัพท์ 053-045120
เป็นพืชสมุนไพรสกัดจากเมล็ดมะแตก น้ำมันจากเมล็ดมะแตก
สามารถบรรเทาอาการเหน็บชา , ปวดข้อ ,
ไขข้ออักเสบ , ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ , ปวดบวม ,
เคล็ดขัดยอก , และแมลงสัตว์กัดต่อย

สมุนไพรมะแตก

• • มะแตกหรือกระทงลาย
มีชื่อวิทยาศาสตร์ Celastrus paniculata Willd.
จัดอยู่ในวงศ์ Celastraceae. เป็นไม้เถาเลื้อยเนื้อแข็งขนาดใหญ่
ใบเดี่ยวรูปใหญ่ เรียงสลับห่างๆ ดอกออกเป็นช่อตามปลายกิ่ง
มีทั้งดอกเพศผู้และดอกเพศเมีย ซึ่งมักจะแยกต้นกัน ผลค่อนข้างกลม
เมื่อแก่มีสีเหลือง ผลส่วยใหญ่แบ่งออกเป็น 3 ห้อง เยื่อหุ้มเมล็ตมีสีแดง
มักพบในพื้นที่โล่งตามป่าผลัดใบและป่าละเมาะ

สมุนไพรมะแตก สมุนไพรมะแตก

สมุนไพรมะแตก สมุนไพรมะแตก

ข้อมูลงานวิจัย

• • น้ำมันจากเมล็ตสามารถรักษาโรคเหน็บชา
(Vittamin B1 deficiency disease.)
โดยใช้ 10-15 หยดทุกวัน นอกจากนี้สามารถบรรเทาอาการ
ข้ออักเสบปวดข้อ อัมพาตและแผลกดทับ
น้ำมันจากเมล็ดมีรสขม ก่อให้เกิดควมร้อน สามารถนำมาใช้กระตุ้น
ระบบกล้ามเนื้อร่วมกับระบบประสาท ช่วยกระตุ้นการเรียนรู้
และความจำให้ดีขึ้น โดยใช้น้ำมันมะแตกร่วมกับกำยาน
กานพลู และดอกจันทร์

สินค้า OTOP ภูมิปัญญาท้องถิ่น

• • สมาชิกชุมชนในพื้นที่ขยายผลโครงการหลวงห้วยเป้า
ต.ทุ่งข้าวพวง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ได้พัฒนาต่อยอดเพื่อ
สร้างมูลค่าเพิ่มแก่ภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยนำน้ำมันมะแตก
และพืชสมุนไพรท้องถิ่นที่มีสรรพคุณแก้ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ
เคล็ดขัดยอกจำนวน 15 ชนิด เช่น หญ้าเอ็นยืด, พลับพลึง, พญายอ,
สะพานก๊น, และไพร, เป็นต้น นำมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ 2 รูปแบบ
ได้แก่น้ำมันนวดและยาหม่อง สำหรับใช้ทาถูนวดบริเวณกล้ามน้ำ
หรือผิวหนังที่ต้องการ เพื่อบรรเทาอาการเหน็บชา,
ปวดข้อ, ไขข้ออักเสบ, ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ, ปวดบวม,
เคล็ดขัดยอกทาถูบริเวณเคล็ด, และแมลงสัตว์กัดต่อย
• • การทดสอบความเป็นพิษของน้ำมันมะแตก
พบว่าไม่มีความเป็นพิษแบบเฉียบพลันในหนูขาว
และน้ำมันสามารถเก็บได้นาน 2 ปี
ถ้าเก็บไว้ในอุนหถูมิต่ำและไม่มีแสง

สมุนไพรมะแตก สมุนไพรมะแตก

สมุนไพรมะแตก สมุนไพรมะแตก สมุนไพรมะแตก

สมุนไพรมะแตก สมุนไพรมะแตก

สมุนไพรมะแตก สมุนไพรมะแตก

สมุนไพรมะแตก สมุนไพรมะแตก สมุนไพรมะแตก

สนับสนุนโดย

• เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง

• สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

• สถาบันวิจัยและพัฒนาที่สูง

logoเทศบาล       logoสสส       สถาบันวิจัยและพัฒนาที่สูง


UP TO TOP