mr.jojo modify

นายสฤษดิ์  สุภาเลิศ

นายสฤษดิ์ สุภาเลิศ

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งข้าวพวง

time server www.tkpm.go.th

LINK BANNER

เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง

เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง

สินค้าโอทอป

กล้วยฉาบอบเนย

งานส่งเสริมอาชีพ. เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง

กล้ายฉาบอบเนย กล้ายฉาบอบเนย

กล้วยฉาบอบเนย จำหน่ายปลีก-ส่ง ถุงละ 10 บาท

ผลิตโดยบ้านแม่จา หมู่ 4 ต.ทุ่งข้าวพวง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

สนใจผลิตภัณฑ์ ทั้งปลีกและส่ง สอบถามเพิ่มเติม ติดต่อ

ผู้จัดการ คุณสุขคำ จันทร์แก้ว โทรศัพท์ 089-9513865 ,

หรือเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง โทรศัพท์ 053-045120-2 ทุกวัน

กล้ายฉาบอบเนย กล้ายฉาบอบเนย

กล้ายฉาบอบเนย กล้ายฉาบอบเนย

กล้ายฉาบ กล้ายฉาบ กล้ายฉาบอบเนย


UP TO TOP