mr.jojo modify

นายฉอ้อน เขื่อนเพชร

นายฉอ้อน เขื่อนเพชร

นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งข้าวพวง

time server www.tkpm.go.th

LINK BANNER

เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง

เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง

สินค้าโอทอป

กล้วยฉาบอบเนย hot.gif

งานส่งเสริมอาชีพ. เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง

กล้ายฉาบอบเนย จำหน่ายปลีก-ส่ง ถุงละ 10 บาท

ผลิตโดยบ้านแม่จา ต.ทุ่งข้าวพวง

อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

สนใจผลิตภัณฑ์ ทั้งปลีกและส่ง สอบถามเพิ่มเติม ติดต่อ

ผู้จัดการคุณ สุขคำ จันทร์แก้ว โทรศัพท์ 089-9513865,

หรือเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง โทรศัพท์ 053-045120-2 ทุกวัน


UP TO TOP