mr.jojo modify


นายศรีวอน บุญกองรัตน์

นายศรีวอน บุญกองรัตน์

นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งข้าวพวง

LINK BANNER 

LINK ที่น่าสนใจ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ทต.ทุ่งข้าวพวง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ศูนย์ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว่

หน่วยงานภายนอก

สำหรับเจ้าหน้าที่

LINK ช่องทางลัด

• จุดชมวิวทุ่งข้าวพวง •

จุดชมวิวทุ่งข้าวพวง ต.ทุ่งข้าวพวง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

• จุดชมวิวทุ่งข้าวพวง พิกัด Lat Long : 19.541 , 98.9628

ตั้งอยู่ ทางหลวง 1178 กม.ที่ 14 ต.ทุ่งข้าวพวง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

บรรยากาศร่มรื่น ชมวิวธรรมชาติของบ้านทุ่งข้าวพวง , พักรถ

ถ่ายรูปผ่อนคลาย , มีห้องน้ำบริการ

จุดชมวิวเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง

• การเดินทาง จาก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ (สี่แยกข่วงสิงห์) ใช้เส้นทาง ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 107

ผ่าน อ.แม่ริม , อ.แม่แตง , อ.เชียงดาว ถึงทางแยกเมืองงาย อ.เชียงดาว ให้มาทาง

ทางหลวงหมายเลข 1178 อีก 14 กม.

ทางหลวง 1178 กม.ที่ 14 เมื่อถึงหมู่บ้านห้วยตีนตั่ง ต.ทุ่งข้าวพวง

อยู่ติดถนนทางหลวง 1178 กิโลเมตรที่ 14

ระยะทางจาก ที่ว่าการอำเภอเชียงดาว ถึง จุดชมวิวทุ่งข้าวพวงประมาณ 21 กิโลเมตร

• เส้นทางจุดชมวิวทุ่งข้าวพวง สามารถโทรศัพท์สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง

โทรศัพท์ 053-045120 เวลา 08.00 - 16.30 ทุกวัน

จุดชมวิวเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง จุดชมวิวเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง

จุดชมวิวเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง จุดชมวิวเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง

จุดชมวิวเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง จุดชมวิวเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง ทางหลวง1178

ทางแยกเมืองงาย ทางหลวงดอยอ่างขาง

ทางหลวง107 ทางหลวง107-1178

ดอยอ่างขาง จุดชมวิวทุ่งข้าวพวง

จุดชมวิวเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง จุดชมวิวเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง จุดชมวิวบ้านทุ่งข้าวพวง

จุดชมวิวบ้านทุ่งข้าวพวง จุดชมวิวบ้านทุ่งข้าวพวง จุดชมวิวบ้านทุ่งข้าวพวง