mr.jojo modify


นายศรีวอน บุญกองรัตน์

นายศรีวอน บุญกองรัตน์

นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งข้าวพวง

LINK BANNER 

LINK ที่น่าสนใจ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ทต.ทุ่งข้าวพวง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ศูนย์ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว่

หน่วยงานภายนอก

สำหรับเจ้าหน้าที่

LINK ช่องทางลัด

• ดอยแม่ตะมาน สันป่าเกี๊ยะ •

ดอยแม่ตะมาน สันป่าเกี๊ยะ ต.แม่นะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

• ดอยแม่ตะมาน สันป่าเกี๊ยะ

••• ดอยแม่ตะมาน สันป่าเกี๊ยะ ต.แม่นะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
ดอยแม่ตะมาน สันป่าเกี๊ยะ จุดกางเต็นท์ พิกัด Lat Long : 19.314 , 98.833
ชมทะเลหมอกบรรยากาศธรรมชาติ มีลานกางเต้น , มีห้องพัก
การเดินทาง จาก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ (4 แยกข่วงสิงห์)
ใช้เส้นทาง ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 107
ผ่าน อ.แม่ริม , อ.แม่แตง , เมื่อถึง อ.เชียงดาว ให้เลี้ยวซ้ายที่แยก บ.แม่นะ
ทางหลวง 107 กม. ที่ 67 จุดกางเต็นท์จะแยกจากทางหลวง 107 ไปอีก 21 กม.

ดอยแม่ตะมานสันป่าเกี๊ยะ

ดอยแม่ตะมานสันป่าเกี๊ยะ ดอยแม่ตะมานสันป่าเกี๊ยะ

ดอยแม่ตะมานสันป่าเกี๊ยะ ดอยแม่ตะมานสันป่าเกี๊ยะ

ดอยแม่ตะมานสันป่าเกี๊ยะ ดอยแม่ตะมานสันป่าเกี๊ยะ

ดอยแม่ตะมานสันป่าเกี๊ยะ ดอยแม่ตะมานสันป่าเกี๊ยะ