mr.jojo modify


นายศรีวอน บุญกองรัตน์

นายศรีวอน บุญกองรัตน์

นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งข้าวพวง

LINK BANNER 

LINK ที่น่าสนใจ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ทต.ทุ่งข้าวพวง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ศูนย์ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว่

หน่วยงานภายนอก

สำหรับเจ้าหน้าที่

LINK ช่องทางลัด

• โครงการหลวงห้วยเป้า •

โครงการหลวงห้วยเป้า บ.ห้วยเป้า ต.ทุ่งข้าวพวง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

• โครงการหลวงห้วยเป้า

••• โครงการหลวงห้วยเป้า พิกัด Lat Long : 19.5733 , 98.955 (ทล.1178 กม.18)
ตั้งอยู่ บ.ห้วยเป้า ต.ทุ่งข้าวพวง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ทางหลวงหมายเลข 1178
บรรยากาศร่มรื่น ชมวิวธรรมชาติของบ้านห้วยเป้า ชมพันธุ์ไม้โครงการหลวงนานาชนิด ,
พักรถ ถ่ายรูปผ่อนคลาย มีร้านกาแฟบริการ, มีห้องน้ำบริการ
•• การเดินทาง จาก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ (4 แยกข่วงสิงห์)
ใช้เส้นทาง ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 107
ผ่าน อ.แม่ริม, อ.แม่แตง, อ.เชียงดาว
ถึงทางแยกเมืองงาย อ.เชียงดาว ให้มาทาง
ทางหลวงหมายเลข 1178 อีก 18 กม.
ทางหลวง 1178 กม.ที่ 18 เมื่อถึงหมู่บ้านห้วยเป้า ต.ทุ่งข้าวพวง
อยู่ติดถนนทางหลวง 1178 กิโลเมตรที่ 18 อยู่ทางด้านขวามือ
ระยะทางจาก 4 แยกข่วงสิงห์ ถึง โครงการหลวงรวม 93 กิโลเมตร

• เส้นทาง โครงการหลวงบ้านห้วยเป้า สามารถโทรศัพท์สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง โทรศัพท์ 053-045120 เวลา 08.00 - 16.30 ทุกวัน

โครงการหลวงห้วยเป้า โครงการหลวงห้วยเป้า

กาแฟโครงการหลวงห้วยเป้า โครงการหลวงห้วยเป้าเชียงดาว

โครงการหลวงห้วยเป้าเชียงดาว

โครงการหลวงห้วยเป้าเชียงดาว โครงการหลวงห้วยเป้าเชียงดาว

ทางหลวง1178 ทางแยกเมืองงาย

ทางหลวงดอยอ่างขาง ทางหลวง107

ทางหลวง107-1178 ดอยอ่างขาง

โครงการหลวงห้วยเป้า โครงการหลวงห้วยเป้า

กาแฟสดโครงการหลวงห้วยเป้า โครงการหลวงห้วยเป้า

โครงการหลวงห้วยเป้า กระชายดำโครงการหลวงห้วยเป้า

โครงการหลวงห้วยเป้า

ผักสลัดโครงการหลวงห้วยเป้า องุ่นโครงการหลวงห้วยเป้า