mr.jojo modify


นายศรีวอน บุญกองรัตน์

นายศรีวอน บุญกองรัตน์

นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งข้าวพวง

LINK BANNER 

LINK ที่น่าสนใจ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ทต.ทุ่งข้าวพวง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ศูนย์ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว่

หน่วยงานภายนอก

สำหรับเจ้าหน้าที่

LINK ช่องทางลัด

• น้ำตกศรีสังวาลย์ •

น้ำตกศรีสังวาลย์ ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว

• น้ำตกศรีสังวาลย์ (Sri Sang Wan Waterfall) พิกัด Lat Long : 19.62963 , 98.954578
เมื่อปี พ.ศ. 2410 สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
พระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินไปเสวยพระกายหารที่น้ำตกบ้านนาหวาย
และพระราชทานชื่อน้ำตกแห่งนี้ว่า น้ำตกศรีสังวาลย์
เป็นน้ำตกหินปูนมีความกว้างประมาณ 10 - 12 เมตร มีความสูงประมาณ 20 เมตร
ลักษณะของน้ำตกจะลดหลั่นลงมาเป็นชั้น ๆ จำนวน 4 ชั้น ได้แก่
ชั้นที่ 1 คะนึงหา ชั้นที่ 2 ช่องธารา ชั้นที่ 3 งามนที และชั้นที่ 4 ศรีสังวาลย์
สามารถเดินขึ้นตัว น้ำตกได้ ง่าย เพราะเป็นหินปูนจึงทำให้ไม่ลื่น
บริเวณน้ำตกมีพันธุ์ไม้ขนาดใหญ่ชนิดต่างๆ บรรยากาศร่มรื่นเป็นธรรมชาติ
มีลานกางเต็นท์ เหมาะสำหรับการพักผ่อน

น้ำตกศรีสังวาลย์ น้ำตกนาหวายเชียงดาว

การเดินทาง

• น้ำตกศรีสังวาลย์ (ทล.1178 กม.ที่ 24)
ที่ตั้ง บ.นาหวาย ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
การเดินทาง จาก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ (4 แยกข่วงสิงห์)
ใช้เส้นทาง ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 107 (เชียงใหม่ - แม่จัน)
ผ่าน อ.เม่ริม, อ.แม่แตง, ถึง อ.เชียงดาว ถึงทางแยกเมืองงายให้มาทาง
ทางหลวงหมายเลข 1178 (ทางเดียวกับขึ้นดอยอ่างขาง)
อีก 24 กิโลเมตร ถึงบ้านนาหวาย เลี้ยวซ้ายเข้าซอยไปอีก 150 เมตร จนถึงน้ำตก
ระยะทางจาก 4 แยกข่วงสิงห์ ถึงน้ำตก ประมาณ 100 กิโลเมตร

น้ำตกศรีสังวาลย์ น้ำตกศรีสังวาลย์ น้ำตกศรีสังวาลย์

น้ำตกศรีสังวาลย์ waterfall

waterfall waterfall

waterfall น้ำตกศรีสังวาลย์เชียงดาว

น้ำตกศรีสังวาลย์เชียงดาว waterfall

waterfall waterfall

น้ำตกศรีสังวาลย์เชียงดาว น้ำตกศรีสังวาลย์เชียงดาว

น้ำตกศรีสังวาลย์เชียงดาว น้ำตกศรีสังวาลย์เชียงดาว

น้ำตกศรีสังวาลย์เชียงดาว น้ำตกศรีสังวาลย์เชียงดาว

น้ำตกศรีสังวาลย์ น้ำตกศรีสังวาลย์ น้ำตกศรีสังวาลย์

น้ำตกศรีสังวาลย์ น้ำตกศรีสังวาลย์ น้ำตกศรีสังวาลย์