mr.jojo modify


นายศรีวอน บุญกองรัตน์

นายศรีวอน บุญกองรัตน์

นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งข้าวพวง

LINK BANNER 

LINK ที่น่าสนใจ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ทต.ทุ่งข้าวพวง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ศูนย์ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว่

หน่วยงานภายนอก

สำหรับเจ้าหน้าที่

LINK ช่องทางลัด

• วัดถ้ำผาปล่อง •

วัดถ้ำผาปล่อง บ้านถ้ำ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

• วัดถ้ำผาปล่อง

••• อยู่ที่ หมู่บ้านบ้านถ้ำ ต.เชียงดาว อ. เชียงดาว
จ.เชียงใหม่ พิกัด Lat Long : 19.4023 , 98.918
ก่อตั้งโดย หลวงปู่สิม พุทธาจาโรในปี พ.ศ.2503
ระยะทางจาก อ.เมือง เชียงใหม่ (สี่แยกข่วงสิงห์) 74 กิโลเมตร
ใช้ทางหลวงหมายเลข 107 และแยกเข้าทาง ทางหลวงชนบทหมายเลข 3024
ใช้เส้นทาง ทล.3024 การเดินทางเดียวกับถ้ำเชียงดาว
ระยะทางห่างจาก ถ้ำเชียงดาว 2 กิโลเมตร (จะถึงถ้ำเชียงดาวก่อน)
ทางขึ้นใช้บันได 510 ขั้น ขึ้นไปจนถึงสำนักสงฆ์ บรรยากาศร่มรื่นเป็นธรรมชาติ


ประวัติหลวงปู่สิม

• ประวัติหลวงปู่สิม โดยย่อ
พระญาณสิทธาจารย์ หรือ หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร
ท่านมีนามเดิมว่า สิม วงศ์เข็มมา
เกิดเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2452
เมื่อท่านอายุ 17 ปี ได้บรรพชาเป็นสามเณร
ณ วัดศรีรัตนาราม อ.เมือง จ.สุรินทร์ เมื่อท่านอายุครบบวช
ได้เข้าพิธีอุปสมบท ณ วัดศรีจันทราวาส อ.เมือง จ.ขอนแก่น
ในวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2472 ,

• ในปี พ.ศ. 2510 ด้วยปัญหาสุขภาพของหลวงปู่สิม
จึงได้ลาออกจากตำแหน่งเจ้าอาวาสทุกวัดที่ท่านดูแลอยู่
จากนั้นท่านมาจำพรรษา ณ ถ้ำผาปล่องตลอดมา
อายุของหลวงปู่ 82 ปี 9 เดือน 19 วัน
อายุพรรษา 63 พรรษา , มรณะภาพวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2535

ถ้ำผาปล่อง

ถ้ำผาปล่องเชียงดาว ถ้ำผาปล่อง

ถ้ำผาปล่อง ถ้ำผาปล่อง ถ้ำผาปล่อง

ถ้ำผาปล่อง ถ้ำผาปล่อง

ถ้ำผาปล่อง ถ้ำผาปล่อง

ถ้ำผาปล่อง ถ้ำผาปล่อง ถ้ำผาปล่อง

ถ้ำผาปล่อง ถ้ำผาปล่อง

ถ้ำผาปล่อง ถ้ำผาปล่อง ถ้ำผาปล่อง ถ้ำผาปล่อง

ถ้ำผาปล่อง ถ้ำผาปล่องเชียงดาว

ถ้ำผาปล่องเชียงดาว ถ้ำผาปล่อง ถ้ำผาปล่อง