mr.jojo modify


นายศรีวอน บุญกองรัตน์

นายศรีวอน บุญกองรัตน์

นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งข้าวพวง

LINK BANNER 

LINK ที่น่าสนใจ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ทต.ทุ่งข้าวพวง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ศูนย์ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว่

หน่วยงานภายนอก

สำหรับเจ้าหน้าที่

LINK ช่องทางลัด

• พระธาตุแสงก๋า •

พระธาตุแสงก๋า บ.แม่กอน ต.ทุ่งข้าวพวง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

• พระธาตุแสงก๋า พิกัด Lat Long : 19.5596 , 98.9286

ตั้งอยู่บ้านแม่กอน หมู่ 2 ต.ทุ่งข้าวพวง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

เชิญสักการะบูชาพระธาตุแสงก๋า ชมทิวทัศน์ที่สวยงามบ้านแม่กอน บรรยากาศร่มรื่นเป็นธรรมชาติ

พระธาตุแสงก๋า ตั้งอยู่บนดอยสูง สามารถชมวิว มองเห็นทิวทัศน์ที่สวยงามของบ้านแม่กอนได้ชัดเจน

การเดินทาง ระยะทางจากที่ว่าการอำเภอเชียงดาว ถึง พระธาตแสงก๋า 29 กิโลเมตร

• การเดินทาง จากที่ว่าการอำเภอ ใช้ทางหลวงหมายเลข 107 และหลวงหมายเลข 1178

จากทางหลวง 1178 กม.ที่ 16 แยกเข้ามาทาง หมู่บ้านแม่กอน อีก 6 กม. ถึงพระธาตุ

ระยะทางจากที่ว่าการอำเภอ ถึงพระธาตแสงก๋า เป็นระยะทาง 29 กิโลเมตร

เส้นทางพระธาตุแสงก๋า สามารถโทรศัพท์สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง

โทรศัพท์ 053-045120 เวลา 08.00 - 16.30 ทุกวัน

พระธาตุแสงก๋า พระธาตุแสงก๋า

พระธาตุแสงก๋า พระธาตุแสงก๋า พระธาตุแสงก๋า วัดกอนสุทธาวาส

พระธาตุแสงก๋า พระธาตุแสงก๋า พระธาตุแสงก๋า

พระธาตุแสงก๋า พระธาตุแสงก๋า พระธาตุแสงก๋า พระธาตุแสงก๋า

พระธาตุแสงก๋า พระธาตุแสงก๋า พระธาตุแสงก๋า พระธาตุแสงก๋า