mr.jojo modify


นายศรีวอน บุญกองรัตน์

นายศรีวอน บุญกองรัตน์

นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งข้าวพวง

LINK BANNER 

LINK ที่น่าสนใจ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ทต.ทุ่งข้าวพวง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ศูนย์ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว่

หน่วยงานภายนอก

สำหรับเจ้าหน้าที่

LINK ช่องทางลัด

• ดอยหลวงเชียงดาว •

ดอยหลวงเชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

• ดอยหลวงเชียงดาว

••• ดอยหลวงเชียงดาว
หมู่บ้านถ้ำ ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
ดอยหลวงเชียงดาว พิกัด Lat Long : 19.397 , 98.89
สูงเป็นอันดับ 3 ของประเทศ สูง 2,225 เมตร
เป็นภูเขาหินปูนล้วนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาถนนธงชัย
เป็นภูเขาหินปูนที่เกิดขึ้นในยุคเพอร์เมียน มีอายุ ระหว่าง 230-250 ล้านปี

••• การเดินทางใช้เวลา ประมาณ 3 วัน 2 คืน ต้องลงทะเบียนกับศูนย์ ก่อนการเดินทาง
ต้องมีคนนำทางหรือลูกหาบ (บังคับต้องมีลูกหาบเพราะอาจหลงทาง) การเดินทางจาก อ.เมือง (สี่แยกข่วงสิงห์)
ใช้ทางหลวงหมายเลข 107 ผ่าน อ.แม่ริม , อ.แม่แตง ถึงตัว อ.เชียงดาว
(ระยะทางจาก อ.เมือง ถึงตัว อ.เชียงดาว 68 กิโลเมตร)
จาก อ.เชียงดาว ต้องเดินทางไปที่ หน่วยพิทักษ์ขุนป่าห้วยแม่กอก ต.แม่นะ
จะเป็นทางขึ้นดอยหลวงเชียงดาวทางฝั่ง เด่นหญ้าขัด
บนดอยไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกใดๆ
ต้องเตรียมเต็นท์, น้ำ อาหาร, อุปกรณ์เดินทางให้พร้อม

ความสูงจากระดับน้ำทะเล
• ความสูงดอยหลวงเชียงดาว 2,225m.
• ความสูงดอยพีระมิด 2,175m.
• ความสูงดอยสามพี่น้อง 2,150m.
ทางขึ้นดอยหลวงเชียงดาวมี 2 ทางให้เลือก
ทางที่ 1 นิยมใช้เดินขึ้นคือเส้นทาง เด่นหญ้าขัด หน่วยพิทักษ์ขุนป่าห้วยแม่กอก บ้านสันป่าเกี๊ยะ
ในการเดินขึ้นเพราะมีความชันน้อยกว่า หรือทางเด่นหญ้าขัดแยกจาก ทางหลวง 107 กม.ที่ 67
ทางเดียวกับขึ้นดอยแม่ตะมาน จากทางหลวง 107 เข้าไปเด่นหญ้าขัด 25 กม.
• แยกทางเข้าเด่นหญ้าขัด ใกล้วัดจอมคีรี • พิกัด Lat Long : 19.3293 , 98.9548
ทางที่ 2 เส้นทาง ปางวัว มีความชันมากกว่า แต่ใกล้กว่าใช้ในการเดินลง

ทางหลวง107 ดอยหลวงเชียงดาว

ดอยหลวงเชียงดาว ดอยหลวงเชียงดาว

วัดจอมคีรี เด่นหญ้าขัดดอยหลวงเชียงดาว