mr.jojo modify


นายศรีวอน บุญกองรัตน์

นายศรีวอน บุญกองรัตน์

นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งข้าวพวง

time server www.tkpm.go.th

LINK BANNER

สำหรับเจ้าหน้าที่

• ดอยค้ำฟ้า •

ดอยค้ำฟ้า บ้านขุนคอง หมู่ 6 ต.ทุ่งข้าวพวง

••• ดอยค้ำฟ้า ตั้งอยู่บ้านขุนคอง หมู่ 6 ต.ทุ่งข้าวพวง

อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ พิกัด Lat Long : 19.5537, 98.8086

ดอยค้ำฟ้ามีความสูง 1,834 เมตร จากระดับน้ำทะเล

สัมผัสอากาศหนาว ชมทะเลหมอก มีลานกางเต้นท์

ไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวก ต้องเตรียมอาหาร , เต้นท์ ให้พร้อม

ดอยค้ำฟ้า ดอยค้ำฟ้า

•• ดอยค้ำฟ้า การเดินทาง

การเดินทาง จาก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ (สี่แยกข่วงสิงห์)

ใช้เส้นทาง ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 107 ผ่าน อ.แม่ริม, อ.แม่แตง, อ.เชียงดาว

ถึงทางแยกเมืองงาย อ.เชียงดาว มาทาง ทางหลวงหมายเลข 1178 อีก 10 กม.

เมื่อถึง ทางแยกเวียงแหง มาทาง ทางหลวงหมายเลข 1322

จนถึง ทางหลวง 1322 กม.ที่ 25 (ห้วยน้ำกัด) เข้ามาอีก 8 กม. จนถึงดอยค้ำฟ้า


     

การเดินทาง ระยะทางจาก อ.เมือง เชียงใหม่ —— ดอยค้ำฟ้า

»» อ.เมือง (สี่แยกข่วงสิงห์) — อ.เชียงดาว ทางแยกเมืองงาย ( 84 กิโลเมตร) — ใช้ทางหลวง 107

»» ทางแยกเมืองงาย — ทางแยกเวียงแหง (10 กิโลเมตร) — ใช้ทางหลวง 1178

»» ทางแยกเวียงแหง — ทางเข้าดอยค้ำฟ้า (25.8 กิโลเมตร) — ใช้ทางหลวง 1322

»» ทางเข้าดอยค้ำฟ้า ถึง — ดอยค้ำฟ้า (8 กิโลเมตร) — ใช้ทางหลวง 1322

»» รวมระยะทางทั้งหมด ถ้ามาจาก อ.เมือง ประมาณ 128 กิโลเมตร

• เส้นทางดอยค้ำฟ้า รายละเอียดการเดินทาง

สามารถโทรศัพท์ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่

สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

โทรศัพท์ 053-045120 เวลา 08.00 - 16.30 ทุกวันค่ะ

ดอยค้ำฟ้า ดอยค้ำฟ้า

ดอยค้ำฟ้า ดอยค้ำฟ้า

ดอยค้ำฟ้า ดอยค้ำฟ้า

ดอยค้ำฟ้าเชียงดาว ดอยค้ำฟ้าเชียงดาว

ดอยค้ำฟ้าเชียงดาว