mr.jojo modify

นายสฤษดิ์  สุภาเลิศ

นายสฤษดิ์ สุภาเลิศ

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งข้าวพวง

time server www.tkpm.go.th

LINK BANNER

• ดอยแม่ตะมาน สันป่าเกี๊ยะ •

ดอยแม่ตะมาน สันป่าเกี๊ยะ ต.แม่นะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

• ดอยแม่ตะมาน สันป่าเกี๊ยะ

••• ดอยแม่ตะมาน สันป่าเกี๊ยะ ต.แม่นะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
ชมทะเลหมอกบรรยากาศธรรมชาติ มีลานกางเต้น , มีห้องพัก
การเดินทาง จาก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ (4 แยกข่วงสิงห์)
ใช้เส้นทาง ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 107
ผ่าน อ.แม่ริม, อ.แม่แตง, ถึง ต.แม่นะ อ.เชียงดาว ให้เลี้ยวซ้ายที่แยก
บ.แม่นะ ทางหลวง 107 กม. ที่ 67
แยกจากทางหลวง 107 ไปอีก 21 กม.
ดอยแม่ตะมาน สันป่าเกี๊ยะ พิกัด GPS 19.31397, 98.83244

ดอยแม่ตะมานสันป่าเกี๊ยะ

ดอยแม่ตะมานสันป่าเกี๊ยะ ดอยแม่ตะมานสันป่าเกี๊ยะ

ดอยแม่ตะมานสันป่าเกี๊ยะ ดอยแม่ตะมานสันป่าเกี๊ยะ

ดอยแม่ตะมานสันป่าเกี๊ยะ ดอยแม่ตะมานสันป่าเกี๊ยะ

ดอยแม่ตะมานสันป่าเกี๊ยะ ดอยแม่ตะมานสันป่าเกี๊ยะ